Per Sandbergs Hushållsservice AB utför service & reparation av vitvaror och värmepumpar

Per Sandbergs Hushållsservice AB är ett ackrediterat kylföretag med gedigen branscherfarenhet. Verksamheten drivs av mig, Per Sandberg, tillsammans med kunnig personal.

Arbetsledare:
Mikael Lindbom

Hushåll/Fastighetstvätt:
Benny Bohlin
Markus Lindgren

Värmepumpar:
Mikael Kihlström
Markus Sandberg
Mats Moberg
Freddie Andersson

Kundtjänst:
Mikael Lindbom
Per Sandberg

För oss är det viktigt med nöjda kunder och vi kombinerar därför professionell service med kvalitativt utförda arbeten. Vi arbetar inom fem mils radie med utgångspunkt från vårt kontor på Kryddstigen i Gävle.